SERVIS BIOFILTARSKIH POSTROJENJA

Zamjena istrošene crnogorične drvne sječke

Vršimo uslugu zamjene sadržaja biofiltarskih postrojenja uz sve potrebne radove na takvim lokacijama. Navedeni uređaji koriste se na industrijskim/proizvodnim lokacijama gdje je potrebno na najučinkovitiji način riješiti problem neugodnih mirisa/smrada koji nastaje preradom otpadnih voda, otpada i sličnim pogonima. Filtarski materijal u takvim postrojenjima izrađuje se od crnogoričnog drveta odgovarajućih veličina i ima vijek trajanja od 2 - 3 godine, a nakon toga je potrebno izvršiti izmjenu istog. Vršili smo navedenu uslugu u postrojenjima od 20 m3 zapremine ali i onima od cca 4000 m3 zapremine.