Proizvođači opasnog otpada - novi obveznici eONTO sustava

 

U članku 22. novog prijedloga nacrta Zakona o gospodarenju otpadom navodi se nova lista subjekata koji postaju obveznici eONTO sustava. Najvažnija stvar za najveći dio potencijalnih korisnika povezana je s proizvodnjom-nastankom opasnog otpada. Svaki proizvođač opasnog otpada (u naravi gotovo svi subjekti u RH) postaje obveznik vođenja Očevidnika ONTO putem eONTO sustava.

 

Obveznici vođenja ONTO sustava su:

 

  • osoba čijim obavljanjem djelatnosti nastaje opasni otpad,

  • proizvođač otpadnog mulja koji nastaje radom uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda,

  • osoba koja obavlja prekogranični promet otpadom,

  • prijevoznik otpada

  • i osoba koja preuzima otpad u posjed

 

 

Iz ovoga je vidljivo kako se u prijedlogu novode dva nova obveznika: proizvođač opasnog otpada (najveći dio subjekata na teritoriju RH) i osobe koje obavljaju izvoz ili uvoz otpada.

 

 

Ako se navedeni prijedlog nađe u konačnoj verziji Zakona biti će zanimljivo vidjeti dali je 10 godina dovoljno da se  postojeći - predviđeni obveznici obuhvate ovom obvezom.