E – ONTO Sustav za praćenje tokova otpada

 

 

Temeljem članka 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuje se za osobe koje obavljanjem svoje djelatnosti proizvode otpad (svi subjekti u RH) i osobe koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom, dužne su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika (obrazac ONTO, obrazac ONTO P) i pratećih listova (obrazac PL-O) i drugih odgovarajućih dokumenata za pojedinu vrstu otpada. Očevidnici se vode po jednoj organizacijskoj (tehnološkoj jedinici), vrsti otpada i kalendarskoj godini.

 

 

 

E-ONTO sustav za praćenje tokova otpada obvezan je za slijedeće subjekate u RH:

 

·       One koji posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom (sakupljači i obrađivači otpada).

 

·       Trgovce otpadom.

 

·       Subjekte upisane  u očevidnik reciklažnih dvorišta.

 

·       Davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

 

·       Davatelje javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

 

·       Ostale - na vlastiti zahtjev.

 

 

 

U slučaju da ste zainteresirani za uslugu registracije u E-ONTO sustav i knjiženje vaših podataka u isti, možete nam se obratiti za dodatne informacije.

 

Detaljnije: http://eonto.azo.hr/#/Ulaz