RADIONICE O OTPADU

 

 

Personalizirane radionice za građevinske i druge tvrtke

 

Organiziramo i provodimo personalizirane radionice za različite profile tvrtki ukoliko se obveze istih odnose na „Zakon o održivom gospodarenju otpadom“, „Pravilniku o gospodarenju otpadom“ i ostale propise. U posljednje vrijeme znatno se referiramo na obveze građevinskih tvrtki ukoliko se odnose na „Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest“.

 

U radionicama pomoću alata kao što je softver na jednostavan i praktičan način demonstriramo obveze građevinskih tvrtki s obzirom na gore navedene propise i obučavamo njihove djelatnike kroz simulacije najčešćih situacija iz prakse. Kroz odgovarajuću metodologiju polaznici u veoma kratkom vremenu mogu samostalno savladati dokumentacijske tokove vezane uz otpad.

 

Ukoliko zainteresirane tvrtke, osobito građevinske, žele detaljnije informacije o navedenim radionicama mogu se obratiti na naše kontakte.