Obveznici vođenja Očevidnika ONTO, ONTO-P i E-ONTO

Očevidnik na ONTO obrascu

·       Obveznici vođenja Očevidnika na ONTO obrascu su sve pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje proizvode otpad i koje se bave različitim djelatnostima gospodarenja otpadom. U praksi to znači da su svi registrirani subjekti u RH obveznici izrade pratećeg lista (PL-O) kod predaje otpada ovlaštenim tvrtkama i vođenja Očevidnika na ONTO obrascu u procesu knjiženja podataka o otpadu.

·       (Vidi, NN 94/13, Članak 45. Stavka 1-3.).

 

Očevidnik na ONTO-P obrascu

·       Temeljem upisa u Očevidnik prijevoznika pri Minstarstvu zaštite okoliša i energetike, file:///C:/Users/Admin/Downloads/ocevidnik_prijevoznika_otpada.pdf, obveza je za svaki prijevoz otpada posjedovati Prateći list za otpad (PL-O) ili Aneks VII ukoliko se otpad prevozi preko granice. Navedene dokumente prijevoznik otpada mora knjižiti u Očevidnik ONTO-P, te na kraju godine izraditi izvješće i prema potrebi izvršiti prijavu u HAOP.

·       Za aktivnosti rada mobilnih reciklažnih dvorišta, također je obveza vođenja Očevidnika ONTO-P.

·       Navedeni dokumenti moraju se čuvati 5 godina.

·       (Vidi, NN 23/14 i 51/14, Članak 33, stavak 2. i  6.).

 

E-ONTO sustav za praćenje tokova otpada

·       Obveznici E-ONTO sustava dužni su što hitnije izvršiti registraciju u sustav E-ONTO koji se trenutno koristi u testnom modu, a očekuje se njegova puna primjena s 1. 1. 2018. godine. Detalje o ovoj obvezi pogledajte na http://eonto.azo.hr/#/Ulaz.  

·       (Vidi, NN 94/13, Članak 45, stavak 4.-8.).

 

BAGOT – aplikacija za gospodarenje otpadom

·       Za prethodno navedene obveze nudimo odgovarajuću programsku aplikaciju kojom ćete sve vaše zakonske obveze objediniti na jednom mjestu i samo jednim unosom, te izbjeći višestruko unošenje podataka, postići veću efikasnost i brzinu rada, a ujedno smanjiti greške i rizike od neizvršenja istih.

·       Aplikaciju možete koristiti sa svakog uređaja koji ima internet vezu uz odgovarajuće korisničke podatke. Korištenje je intuitivno i moguće ga je dogovoriti i prilagođavati prema vašim specifičnim potrebama i željama. Za više detalja možete se obratiti na naše kontakte.

·       Osim kroz aplikaciju, izvršenje obveza možete dogovoriti kroz jednostavnu uslugu knjiženja vaših dokumenata u sustav E-ONTO i Očevidnike ONTO i ONOTO-P te izradu izvješća za potrebe godišnjih prijava otpada.

·       Ova aplikacija na jednom mjestu objedinjuje sve vaše obveze vezane uz dokumentacijski tijek otpada.